Hulp bij gedragsproblemen

 • Advies en Consult gedragsproblemen
 • Gedragsbegeleiding – Gedragstherapie

Wanneer probleemgedrag de overhand neemt

 • Voernijd
 • Fixeren
 • Blaffen
 • Onrust
 • Opspringen
 • Conflictgedrag
 • Uitvallen of blaffen
 • Agressie
 • Bezitsdrang
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Angst problemen
 • Verlatingsangst
 • ……..

  Tijdens het consult beoordeel ik de gedragsproblemen en zal u daarna een eerlijk en onderbouwd advies geven.

Het advies & consult gesprek. (Belangrijke informatie)

Gedragsproblemen bij de hond hebben vaak ook een grote negatieve weerslag op de band  en samenwerking tussen hond en baas.
Problemen kunnen snel verergeren of zelfs escaleren door de verkeerde omgang en aanpak en daarom is vaak snel een goede oplossing en een duidelijke aanpak nodig.

Het doel van het consult is ten eerste een zo volledig mogelijk en objectief beeld krijgen van de situatie en het (ontstane) gedrag van uw hond.

Op basis van deze bevindingen maak ik een advies met een plan van aanpak.
In sommige gevallen kan een 2e consult nodig zijn om een volledig beeld te krijgen.

Het komt voor dat tijdens een consult de situatie duidelijk genoeg is om direct bezig te gaan met het probleemgedrag, dit is vanzelfsprekend geheel afhankelijk van de situatie en het gedragsprobleem.

Gedragsbegeleiding -sessies zijn bedoeld om in meerdere sessies actief en gericht te werken (verbeteren/leren omgaan) met het probleemgedrag en zijn daarmee anders dan gewone training/privélessen.

Verwachtingen en haalbaarheid:
Volledige transparantie over verwachtingen, manier van aanpak en haalbaarheid bij het werken met de gedragsproblemen bij uw hond, vind ik voor beide partijen belangrijk.

Vanzelfsprekend verwacht ik dat u en eventuele gezinsleden gemotiveerd zijn mee te werken aan een oplossing.

Opnames / media:

Tijdens het consult en gedragsbegeleiding maak ik regelmatig (film)opnames van het gedrag en vooruitgang. Deze opnames kunnen gedeeld worden met mijn collega’s ter educatie en beoordeling.

Veiligheid:
Vanzelfsprekend staat veilig werken voorop. Ik kan u en uw hond alleen helpen als ik en u veilig met uw hond kunnen werken.
Wanneer er sprake is van nijd, agressie of onbekend gedrag naar vreemden – overleggen we voorafgaand aan het consult hoe we hier mee om gaan.

Dit kan bijvoorbeeld door de hond aan te lijnen, een muilkorf om te doen etc.