Hulp bij gedragsproblemen

  • Advies en Consult gedragsproblemen
  • Gedragsbegeleiding – gedragstherapie

Ook wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij uw hond kom ik bij u aan huis om te helpen.
Geheel Friesland (omgeving Leeuwarden, Heerenveen Drachten, Grou, Dokkum, etc).

Wanneer probleemgedrag de overhand neemt

“Soms zijn er problemen met je hond waar je zelf niet uit komt en wel wat extra hulp bij kan gebruiken. Enkele voorbeelden van  soms ernstige gedragsproblemen die veel voorkomen zijn: Voernijd, fixeren, de rust niet kunnen vinden, opspringen, uitvallen of blaffen (op straat en in huis), agressie, bezitsdrang, zindelijkheidsproblemen, angstklachten, niet alleen kunnen blijven.”

Tijdens het consult beoordeel ik de problemen en zal daarna een eerlijk en onderbouwd advies geven.

Het advies & consult gesprek.

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen vind ik het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan.
Het doel van een consult is daarom ten eerste een zo volledig mogelijk en objectief beeld te krijgen van de situatie en het gedrag van uw hond, om eventueel tijdens of daarna een plan van aanpak of advies te kunnen uitbrengen en waar mogelijk een begin in training/gedragsbegeleiding/handvaten.
Dit is uiteraard afhankelijk van de ernst van en het type gedragsprobleem en eventuele benodigde voorbereidingen.

Op basis van het consult schrijf ik een verslag met daarin mijn bevindingen met uitleg, advies / plan van aanpak.

Het komt uiteraard voor dat tijdens een consult de situatie al direct duidelijk genoeg is om bezig te gaan met het probleemgedrag.

Na het consult kan er desgewenst gestart worden met gedragsbegeleiding wanneer er meerdere sessies nodig zijn.

Gedragsbegeleidings-sessies zijn specifiek  gericht op het actief werken (verbeteren/omgaan) met het probleemgedrag en is daarmee anders dan gewone training/privélessen.

Volledige transparantie over verwachtingen, manier van aanpak en haalbaarheid bij het werken met gedragsproblemen vind ik belangrijk en stemmen we daarom altijd eerst en zorgvuldig op elkaar af voor we verder gaan.